fbpx

MiNapunk.hu

Általános Felhasználási Feltételek

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint felhasználó az www.minapunk.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben megrendelője, illetve aktív használója kíván lenni a Weboldal által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1.Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Tatár Angelika E.V.
Székhely: 2132. Göd, Vadőr u. 10/B
Adószám: 76681842-1-25
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@minapunk.hu
Telefonos elérhetőség: +3630/ 441 82 96
A tárhely szolgáltató elérhetőségei: 3 in 1 Hosting Bt. (Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A)
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megrendelhető szolgáltatások köre

Esküvői weboldal készítés, válaszható tartalmi elemekkel, előre elkészített sablonok, vagy egyedi elképzelések alapján.

3. Rendelési információk

A weboldal szolgáltatásai megrendelhetők e-mailben, a megrendelőlap kitöltésével, vagy telefonon. A megrendelési célú kapcsolatfelvétel nem minősül automatikusan szerződéskötésnek. A megbízás véglegesítését minden esetben személyes egyeztetés, és írásos szerződés előzi meg.  
A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak, a weboldalon feltüntetett tartalmi elemektől eltérő igények esetén egyedi árajánlatot adunk.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a szolgáltatás mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a szolgáltatás ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a megrendelő részére a valós áron történő megrendelés lehetőségét. Amennyiben a megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A rendelés menete

 1. Megrendelő a weboldalon feltüntetett információk alapján kiválasztja, mely szolgáltatásokat szeretné igénybe venni/ mely tartalmi elemeket szeretné weboldalán megjeleníteni
 2. A Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken (e-mail, telefon, Megrendelő lap) felveszi a kapcsolatot az Üzemeltetővel
 3. Személyes vagy Skype-os egyeztetés után a Megrendelő és az Üzemeltető szerződést ír a végleges megrendelésről
 4. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidőben 30% előleget fizet
 5. A weboldal átadásakor Megrendelő készpénzben vagy átutalással fizeti a díj fennmaradó, 70%-át

4. Regisztráció

A weboldal használatához, illetve a szolgáltatás megrendeléséhez nincs szükség regisztrációra.

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés elküldésére. A megrendelések elküldését követően 72 órán belül felvesszük a kapcsolatot a Megrendelővel.

A szerződés aláírását követően a weboldalak elkészítési ideje jellemzően 5-10 munkanap, összetett, nagy adatmennyiségű, egyedi design alapján készült oldalak esetében az elkészítési idő ennél több lehet, amelyet a szerződésben előre rögzítünk.  

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja

– Banki előre utalással történő teljesítés: a szerződés aláírását követően lehetőség van a 30%-os előleg, valamint a szolgáltatás teljes díjának átutalással történű megfizetésére
– Bankkártyával történő fizetés: A Barion rendszerén keresztül van lehetőség bankkártyás fizetésre, kizárólag a szerződés aláírását követően

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A megrendelésről elektronikus számla kerül kiállításra, amit a regisztrációkor megadott e-mail címre küldünk el.

 1. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  d) romlandóvagy minőségét rövid ideig megőrzőtermék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Ennek értelmében a szerződés aláírása után nincs lehetőség a megrendeléstől való elállásra. A  megrendelés elküldésével, a szerződés aláírásáig azonban nem keletkezik fizetési kötelezettség.

 1. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető a webodlal a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára (pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .
A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

A részletes adatvédelmi szabályzat elérhető itt: http://minapunk.hu/privacy-policy/

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.